എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമര്‍? സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ സരോജ് കുമാറിന്റെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം കാണാം (വീഡിയോ)

തല്‍ക്കാലം ഇതിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറായി കണ്ടാല്‍ മതി.