‘ഈ പൊറാട്ട കഴിയാതെ പീട്യ പൂട്ടൂല’: ഹർത്താലുകാരെ കേരളം നേരിട്ട കാഴ്ചകൾ/ വീഡിയോ

ഹോട്ടല്‍ അടപ്പിക്കാന്‍ ചെന്ന ഹര്‍ത്താല്‍ അനുകൂലികളോട് ഈ പൊറോട്ട മുഴുവന്‍ തീരാതെ ഞാന്‍ കടയടക്കില്ലെന്ന് ഉടമ പറയുന്നതാണ് വീഡിയോ.