ഹെല്‍ത്ത് / വെല്‍നെസ്സ്

പ്രളയാനന്തരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും, കരുതൽ നടപടികളും (വീഡിയോ)

ഇന്‍ഫോക്ലിനിക്കിന്റെ വീഡിയോ കാണാം

മഹാപ്രളയം ഒഴിയുകയാണ്. പ്രളയത്തില്‍ എല്ലാ രീതിയിലും തകര്‍ന്ന സമൂഹത്തെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള വെല്ലുവിളി. അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം പൊതുജനാരോഗ്യമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രളയാനാന്തരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍. ഇന്‍ഫോക്ലിനിക്കിന്റെ വീഡിയോ കാണാം.

മോസ്റ്റ് റെഡ്


എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്


Share on

മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍