‘ഞങ്ങള്‍ അഗസ്ത്യാര്‍കൂടം കയറിയാല്‍ എന്താണ് കുഴപ്പം?’: പാസ് ലഭിച്ച ആ മൂന്ന് സ്ത്രീകള്‍ പറയുന്നു/ വീഡിയോ

അഗസ്ത്യാര്‍കൂടം ട്രെക്കിങ്ങിന് പാസ് ലഭിച്ച ഷൈനി രാജ്കുമാര്‍, സുല്‍ഫത്ത്, ദിവ്യദിവാകരന്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.