എവിടെ എന്റെ സഹോദരന്‍? എന്നു ചോദിച്ച് അവള്‍ ഇടിച്ചത് ഇസ്രയേലിന്റെ നെഞ്ചിനാണ്

അഹെദ് തമീമി,16 വയസ് : ഇസ്രയേലിന്റെ പലസ്തീന്‍ അധിനിവേശത്തിന്റെ പുതിയ ഇര