ആഗോള താപനത്തിന്റെ ദുരന്തം തൊട്ടരികെയെന്ന് യുഎന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷം മാത്രം

കടുത്ത ചൂടിന്റെയും വരള്‍ച്ചയുടെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ആഘാതം കുറയ്ക്കാന്‍ അടിയന്തര മാറ്റങ്ങള്‍ വേണമെന്നും ഐപിസിസി